Dijak

 • A Népművészet mestere
 • Népi iparművész fafaragó
 • Kodály Zoltán díjas
 • Babits Mihály díjas
 • Id. Kapoli Antal díjas
 • A Tolna Megyei Művészetért díjas
 • Dunaföldvár díszpolgára.

A múlt század hetvenes éveinek elején indult, többnyire városlakókból verbuválódott újkori népi mozgalom tagja vagyok, akik azonosságukat keresve a megnyugtató megoldást saját nemzetük néphagyományában, annak tiszta értékrendjében vélték megtalálni.
Képzőművészeti akadémizmussal (szobrásznak készültem), tradicionális ismeretekkel (újpesti asztalos családból származom) felszerelkezve érkeztem el a népi fafaragás területéhez. Sárospatak fafaragó táborai, a közösségi együttlét kötetlen eszmecseréi egyre inkább kikristályosították: a felbomlott paraszti közösség értékrendje - mely az egész magyarságra jellemző - továbbvihető-e ?
A magunkról, magyarokról alkotott képek: csikófektető gulasch-partik, kalocsaimintás cigányprímás ősmítoszaink körüli téveszmék, népi kultúránk észrevétlen tárgyi és szellemi helycseréjét példázzák. Eközben az évszázadok érlelte jellegzetes értékeink, közöttük a népi faművesség tudatos éltetése néhány megszállott ember magánügye lett.

A hetvenes évek végétől számítva fokozatosan beérnek a munkáim, egyre inkább kialakul a Csepeli féle stílus, szemlélet, irányzat lényege: a hagyományon alapuló, ma használható, örökérvényű üzeneteket átadó tárgyszintézisek felvetése. E törekvésben a művészeti kasztok közötti határok átjárhatóvá válnak, sokasodnak a tudatosan egymásba kapcsolódó láncszemek.
A pályázatokon nyert több tucat díjjal igazoltan mérhető, hogy az általam soha nem választott „magányos farkas” szereppel sikerült járható terepre – mezsgyére – találnom.

Kiállítások

 • 1970
 • 1972
 • 1974
 • 1976
 • 1978
 • 1980
 • 1982
 • 1984
 • 1986
 • 1988
 • 1990
 • 1992
 • 1994
 • 1996
 • 1998
 • 2000
 • 2002
 • 2004
 • 2006
 • 2008
 • 2010
 • 2012
 • 2014